Katere pravice imam, ko me obišče davčni inšpektor?

Davčni nadzor je postopek preverjanja pravilnosti plačevanja javnih dajatev v Republiki Sloveniji.

Seveda lahko slovenski davčni inšpektor poizveduje tudi o transakcijah, ki so povezane z EU zakonodajo.

Davčni organ mora pro svojem delu izvajati pooblastila tudi ali predvsem skladno z določili Ustave Republike Slovenije, ki varuje zasebnost, enakost pred zakonom in druge pravice, ki so pomembne tudi v davčnih postopkih. Pravice plačnikov davkov je mogoče kodificirati v KODEKSIH, ki jih sprejemajo urejene demokracije. ZDSS je pripravila KODEKS PPD, po vzoru KANADE, ki pravice plačnikov davkov varuje tako s pomočjo pravnih pravil, KODEKSA ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV in seveda standardov za delovanje davčnega organa. Člani ZDSS uporabljajo KODEKS PPD ZDSS, ki je primeren tudi za pravni sistem v Republiki SLoveniji, ki je podpisnica Listine EU o temeljnih pravicah.

V vsakem primeru priporočamo, da se o pravnem položaju stranka posvetuje z ustreznim strokovnjakom/njo, ki pozna pravice in obveznosti strank v davčnih postopkih.